Pavadinimo keitimas

Keičiant organizacijos pavadinimą paprastai neužtenka įstatuose pakeisti tik pavadinimo. Gana dažai tvirtinant įstatus notariškai paaiškėja, kad pasikeitė vienas ar kitas įstatymo punktas, todėl reikia taip pat pakeisti ir kitas įstatų dalis. Tada, ypač asociacijos, dažnai susiduria su problema, kad visuotinis narių susirinkimas jau įvykęs, nuspręsta tik pakeisti pavadinimą, o štai notaras prašo dar ir prirašyti pvz., nario mokesčio surinkimo tvarką, kuri gali būti nustatyta tik to pačio visuotinio narių susirinkimo. Tokiu atveju tenka šaukti neeilinį narių susirinkimą arba vadovui priimti sprendimą viršijantį jo kompetenciją ir pačiam nuspręsti ką įrašyti į įstatus. Todėl rekomenduotina, keičiant pavadinimą, taip pat peržvelgti ir kitas įstatų dalis, ar jos atitinka galiojančių įstatymų reikalavimus.

Pavadinimo keitimas susideda iš kelių etapų:

Šis veiksmas šešiems mėnesiams rezervuoja jūsų pasirinktąjį vardą – jo negali pasirinkti jokia kita įmonė ar organizacija. Registrų centro pažymos, kad vardas rezervuotas taip pat gali paprašyti ir notarai tvirtindami pavadinimo pasikeitimą.

Rezervuoti pavadinimą galima elektroniniu būdu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, tačiau tam reikia turėti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą. Daugiau informacijos apie elektroninę pavadinimo rezervaciją rasite čia:

Jeigu pavadinimą norite rezervuoti įprastu būdu, jums reikės užpildyti formą JAR 5 ir šią formą pristatyti į artimiausią registrų centro skyrių.

Atkreiptinas dėmesys, kad pavadinimo rezervacija nėra privaloma, tačiau pavadinimą rezervuodami ir sumokėdami JAR 16 Eur. mokestį, taip apsidraudžiate, kad kol bus rengiami ir notariškai tvirtinami steigimo dokumentai, jūsų pasirinktas ir steigimo dokumentuose nurodytas pavadinimas nebus užimtas. Jeigu po notarinio tvirtinimo, dokumentus pateikus registruoti JAR paaiškės, kad pavadinimas jau yra užimtas arba neatitinka lietuvių kalbos taisyklių, gali tekti ne tik keisti steigimo dokumentus, bet ir dar kartą sumokėti atlyginimą notarui už steigimo dokumentų tvirtinimą.

Nuspręsti pakeisti pavadinimą, taip pat kaip ir įstatus, gali visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas arba organizacijos savininkas. Po narių (dalininkų) susirinkimo šiuo klausimu surašomas protokolas. Jeigu yra tik vienas organizacijos savininkas, toks asmuo pasirašo sprendimą.

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.

Skelbimas gali būti trumpas, žinutės formos, tačiau jame turi būti tiksliai nurodyta kokia organizaciją keičia pavadinimą ir koks yra tikslus naujasis pavadinimas (pilnas ir sutrumpintas).

Pateikti prašymą įregistruoti pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą dėl pavadinimo keitimo galima šiais būdais:

Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą. Keičiant steigimo dokumentus elektroniniu būdu, jie automatiškai sugeneruojami sistemoje pagal patvirtintus pavyzdinius atitinkamos teisinės formos steigimo dokumentus.

Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą keisti pavadinimą ir steigimo dokumentą elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF formate išsaugotus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus: juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens duomenis bei dokumentus ir dokumentą patvirtinantį, kad apie pavadinimo keitimą buvo paskelbta įsyatymų nustatyta tvarka. Daugiau informacijos, kas žinotina keičiant duomenis elektroniniu būdu, rasite Registrų centro tinklalapyje.

Kitos sritys: