Tyrimai

NVO ir valdžios sektorių bendradarbiavimas

Tyrimas „NVO ir valdžios sektorių bendradarbiavimas: geroji Europos praktika ir pilotinis modelis Lietuvai“ yra sektorių bendradarbiavimą reglamentuojančių teisės aktų studija ir rekomendacijos NVO tarybų reglamentavimui nacionaliniame bei savivaldos lygmenyje (2015 m.). Priedai: 1. Tipiniai savivaldybių NVO tarybų nuostatai: 1 Pavyzdys, 2 pavyzdys (sritys), 3 pavyzdys (skėtis). 2. Siūlomas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimas (aiškinamasis raštas, […]

Fondų teisinė aplinka Lietuvoje ir JAV

Ši analizė yra skirta išnagrinėti, kaip Lietuvoje gali veiksmingai funkcionuoti organizacija, kurios tikslas yra remti visuomenei naudingą veiklą iš specialiai tam tikslui surinktų išorinių lėšų.

Neliečiamo fondo koncepcijos teisinė analizė: bendros prielaidos efektyviam jos veikimui ir galimybės Lietuvoje

Neliečiamo fondo (angl. – endowment) koncepcija pasaulyje atsirado jau pakankamai seniai ir šiai dienai kuo toliau, tuo daugiau valstybių ima pripažinti jos naudingumą bei įtvirtina ją teisės aktuose. Idėja, jog organizacija, gavusi didelį turtą, iš jo suformuoja tam tikrą neliečiamą fondą ir šį investuodama gauna lėšų savo nuolatinei veiklai, laikoma pažangia bei perspektyvia dėl daugelio […]

NVO teisinės bazės Lietuvoje problematika

Visuotinai pripažįstama, kad stipri pilietinė visuomenė – demokratijos ir pažangos pagrindas. Apie pastarosios plėtrą paprastai sprendžiama iš to, kokią įtaką šalyje turi ir kokiu mastu veikia nevyriausybinės organizacijos (NVO), kitaip dar žinomos visuomeninių, trečiojo sektoriaus, ne pelno, pilietinių organizacijų vardu.

NVO sektoriaus atstovavimo teisinės aplinkos analizė

Aukštą išsivystymo lygį pasiekusių valstybių pavyzdžiai rodo, koks svarbus yra nevyriausybinis sektorius demokratinėje visuomenėje. Asmenys, susibūrę į nevyriausybines organizacijas ir per jas galintys reikšti savo nuomonę, įtakoti valstybės valdymą, yra pilietinės visuomenės ir tuo pačiu stabilių demokratinių vertybių pagrindas. Visgi tokia organizacijų galimybė įtakoti valdžios sprendimus betarpiškai priklauso ne tik nuo to, kiek aktyvios yra […]

Tarpvalstybinė filantropija ES: teisinė aplinka ir jos perspektyvos

Stiprėjant bendrai politinei bei ekonominei Europos integracijai, kurios metu asmenys, prekės, paslaugos bei kapitalas ima laisviau judėti po Sąjungos teritoriją, vis dažniau ir asmenys, jų turtas bei uždarbio šaltinis atsiranda skirtingose valstybėse. Filantropijai, kuri užtikrina visuomenei naudingos veiklos paramą privačiomis gėrybėmis, šie procesai itin aktualūs, nes tai reiškia, kad ir donorai, paramos gavėjai bei jų […]

Pilietinės visuomenės plėtros agentūra: galimybių studija

Siekiant kryptingai stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas bei įgalinti piliečius dalyvauti viešojoje politikoje siūloma įsteigti tarpsektorinę Pilietinės visuomenės plėtros agentūra (PVPA).

Sustaining Civil Society: Lessons from Five Pooled Funds in Eastern Europe

After 1990, US and European foundations and government agencies invested in a series of Partnerships and Trusts to support civil society in Central and Eastern Europe, the Baltics, the Balkans and the Black Sea regions. Analyzing the long-term impact of these investments is crucial, especially as many politicians across these regions increase their anti-civil society […]