Buveinės keitimas

Anksčiau, kai įstatuose buvo privaloma nurodyti organizacijos buveinės adresą, jį keičiant neišvengiamai tekdavo keisti ir organizacijos įstatus. Tačiau jau nuo 2009 m. įstatuose privaloma nurodyti tik buveinės keitimo tvarką. Todėl šiuo metu buveinės adreso keitimo procedūra skiriasi organizacijoms kurių buveinės adresas yra nurodytas įstatuose, nuo tų, kurių įstatai naujesni ir adresas įstatuose nenurodytas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad buveinės adresą galima taip pat pakeisti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Tačiau tam reikia turėti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą.

Naujos redakcijos įstatų įregistravimas JAR kainuoja 26,65 Eur. Buveinės adreso pakeitimo įregistravimas kainuoja 2,9 Eur.

Juridinių asmenų registrui teikiama:

  • Prašymas įregistruoti pakeitimus (forma JAR-1);
  • Organizacijos (dažniausiai visuotinio susirinkimo) sprendimas dėl buveinės keitimo;
  • Jeigu organizacija nėra patalpų savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas organizacijos buveinei registruoti.

Jeigu organizacija turi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą, su šiuo parašu organizacijos atstovas prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos gali pateikti prašymą keisti buveinės adresą. Tereikia prisijungus spustelėti nuorodą Juridinių asmenų registras bei kairėje meniu pusėje  pasirinkti nuorodas: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, ir įrašyti keičiamus duomenis bei pateikti prašymą.

Svarbu pažymėti, kad keičiant buveinės adresą elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą pakeisti duomenis (forma JAR-1-E), būtina įkelti PDF formate išsaugotą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą juridinio asmens organo sprendimą keisti duomenis ir dokumentus.

Jeigu patalpos buveinei registruoti nėra juridinio asmens nuosavybė, turi būti patalpų savininko kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas organizacijos buveinei.

Šiuo atveju, pirmiausia gavus pataplų savininko sutikimą registruoti organizaciją tam asmeniui priklausančiose patalpose, kreipiamasi į notarą dėl atnaujintos įstatų redakcijos tvirtinimo. Šiam procesui galioja įstatų keitimo procedūra.

Tuomet Juridinių asmenų registrui teikiama:

  • Prašymas (forma JAR-1), kuriame nurodoma naujoji organizacijos buveinė.
  • Pakeisti įstatai (3 egz.), kuriuose buveinės nurodyti įstatymai nebereikalauja;
  • Organizacijos (dažniausiai visuotinio susirinkimo) sprendimas dėl buveinės keitimo. 

Šiuo atveju atliekant buveinės adreso keitimą elektroniniu būdu, reikalinga atlikti ir įstatų keitimą. Tai reiškia, kad naujieji organizacijos įstatai bus automatiškai sugeneruojami pagal Ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius steigimo dokumentus.

Svarbu pažymėti, kad keičiant buveinės adresą elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą pakeisti duomenis (forma JAR-1-E), būtina įkelti PDF formate išsaugotą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą juridinio asmens organo sprendimą keisti duomenis ir dokumentus.
Jeigu patalpos buveinei registruoti nėra juridinio asmens nuosavybė, turi būti patalpų savininko kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas organizacijos buveinei.

Pirmas dalykas, ką reikia padaryti norint pakeisti organizacijos buveinės adresą (jeigu patalpos nepriklauso steigėjams ar dalininkams) – tai gauti naujųjų jūsų patalpų savininko sutikimą įregistruoti organizaciją tam asmeniui priklausančiose patalpose.

Kai patalpų savininkas yra fizinis asmuo (t.y., bet koks žmogus, o ne įmonė, įstaiga ar organizacija) – reikia, kad savininkas tokį savo sutikimą patvirtintų notariškai. Eidamas pas notarą jis turi su savimi turėti nuosavybę įrodančius dokumentus (pvz., buto pirkimo pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą).

Kai patalpų savininkas yra juridinis asmuo, reikia tokio juridinio asmens teisėto atstovo laisvos formos sutikimo (pageidaugina ant oficialaus juridinio asmens blanko). Tokiu atveju nereikia eiti papildomai pas notarą, užtenka tik turėti tokį pasirašytą ir patvirtintą sprendimą kartu su savimi nešant visus dokumentus (dėl įstatų keitimo) notarui.

Toks atstovas, galintis pasirašyti sutikimą, paprastai yra įmonės ar organizacijos vadovas, tačiau priklausomai nuo organizacijos dydžio, struktūros ir kt. tai gali būti ir kitas įgaliotas asmuo (apie tai reiktų teirautis pačios organizacijos).

Kai patalpos yra užstatytos, panaudotos kaip garantas ar kitaip suvaržytos (pvz. butas įsigytas su banko paskola) būtina gauti sutikimą iš banko ar kitos įstaigos (priklausomai nuo to, kas yra tas patalpas suvaržęs), kad ten gali būti įregistruota organizacijos buveinė. Toks banko sutikimas paprastai papildomai kainuoja.

Kitos sritys: