Įstatų keitimas

Kadangi visi svarbiausi klausimai – organizacijos pavadinimas, ko ji siekia, ką veikia, kokia tvarka yra valdoma ir t.t. – yra įtvirtinti organizacijos įstatuose, todėl bet kokie reikšmingi organizacijos veiklos pakeitimai paprastai yra susiję ir su įstatų keitimu. Šioje skiltyje pateikiama bendra įstatų keitimo tvarka – t.y., kas būtinai turi būti nurodyta įstatuose, kokie dokumentai reikalingi juos keičiant ir galiausiai, kokia tvarka jie yra keičiami.

Šis klausimas paprastai yra aktualus anksčiau įsteigtoms organizacijoms, kurių veikla prasidėjo dar prieš naujųjų asociacijų, labdaros paramos fondų ir viešųjų įstaigų įstatymų redakcijų priėmimą bei registrų centro atsiradimą. Jei jūsų organizacija buvo įregistruota kurioje nors savivaldybėje, ar dar teisingumo ministerijoje, yra labai didelė tikimybė, kad jūsų įstatuose trūksta tam tikrų skilčių, kurios šiuo metu yra privalomos pagal galiojančius įstatymus. Taigi jei, pvz., jums reikia pakeisti organizacijos valdymo struktūrą ir jūs norėtumėte nuo šiol turėti valdybą, gali būti taip, jog reikės keisti ne tik tą įstatų dalį, kurioje yra aprašytas valdymas, bet taip pat ir, pvz., įrašyti naują dalį įstatuose, nes šiuo metu galiojantis asociacijų įstatymas reikalauja numatyti įstatuose kai kuriuos dalykus, kurių įstatuose nebuvo privaloma turėti ankščiau. Taigi keisdami įstatus atkreipkite dėmesį ne tik į tai, ką norite pakeisti, bet taip pat ir į tai ką turite pakeisti.

Tai, kas būtinai turi būti nurodyta įstatuose numato (priklausomai nuo jūsų organizacijos teisinės formos) atitinkamas įstatymas:

Pirmasis asmuo, kuriam turėsite pristatyti dokumentus, reikalingus keičiant įstatus notariniu būdu, bus notaras. Šiuos dokumentus turite pristatyti notarui norėdami, kad būtų patvirtinti jūsų organizacijos įstatų pakeitimai:

  • Pakeistuosius įstatus. Jie turi būti pasirašyti visuotinio narių (dalininkų) susirinkimo įgalioto asmens arba organizacijos savininko (jei organizacijos dalininkas yra vienas asmuo).

Taip pat juose turi būti nurodyta įstatų pasirašymo data (paprastai visuotinio susirinkimo, kuriame buvo priimti pakeitimai data).

  • Visuotinio narių susirinkimo, kuriame buvo patvirtinti atnaujinti įstatai protokolą kartu su dalyvavusių narių sąrašu ir jų parašais. Protokolas turi būti pasirašytas visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Protokole turi atsispindėti ką keičiate naujuosiuose įstatuose, t.y. kurios įstatų dalys keičiamos ar keičiami įstatai iš esmės.
  • Iki pakeitimo galioję įstatai (reikalingi tam, kad notaras galėtų patikrinti ar naujieji įstatai buvo priimti laikantis senuosiuose įstatuose numatytos įstatų keitimo tvarkos).
  • Kokių kitų dokumentų tiksliai reikės, priklausys nuo to, kokie procesai iki šio įstatų keitimo buvo jūsų organizacijoje (ar buvo kam nors perleistos dalininko teisės, ar buvote reorganizavęsi ir panašiai). Ko konkrečiai iš papildomų dokumentų reikia jums pasakys notaras.

 

Dažnai, drauge su įstatų pakeitimais, visuotinio narių susirinkimo metu išrenkami ir nauji valdymo organai. Tokiu atveju notaras paprastai reikalauja pateikti ir visų išrinktų asmenų pasų kopijas, tam kad galėtų užpildyti reikiamas formas registrų centrui ir patikrinti jų duomenų tikrumą.

Iš esmės, įstatų pakeitimo tvarka yra pakankamai paprasta ir nelabai skiriasi nuo organizacijos įregistravimo – visų pirma, turite notarui nunešti visus išvardintus dokumentus, kad pastarasis galėtų patvirtinti Jūsų įstatų pakeitimų atitikimą įstatymams.

Visus Lietuvoje veikiančius notarų biurus galite rasti čia.

Standartiniai notarų įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu, kurį galite rasti čia.

Toliau notaro patvirtintus dokumentus turite nunešti į registrų centrą, kad pastarieji būtų įregistruoti. Kreipiantis į registrų centrą reikia užpildyti tam tikras JAR formas, kurias paprastai už jus sutvarko notaras. Kita vertus, tokia notaro, paslauga kainuoja, taigi tą galite atlikti ir patys.

Čia rasite informaciją apie JAR imamo atlyginimo dydžius už juridinių asmenų duomenų pakeitimų registravimą.

Kitos sritys: